Utvecklingen går mot mobilt bredband

Från att tidigare varit helt beroende av en internetkoppling i hemmet har vi kommit till en punkt idag då vi är betydligt mycket mer mobila i vårt surfande. Många är det som har möjlighet att surfa i sin telefon och som har mobilt internet till sin laptop i hemmet. Genom att välja mobilt bredband kan vi välja att koppla upp oss mer eller mindre när som helst, var som helst. Så länge du har täckning för ditt mobila bredband på den aktuella platsen är det inte mycket annat som krävs för att det ska fungera! Av denna anledning vågar vi påstå att mobilt bredband är mycket mer flexibelt än ett fast bredband där du som användare är bunden till en och samma plats.

Det är sedan 2000-talets början som utbyggnaden av 3G-nätet inneburit närmast en revolution i samhället gällande Internet. Som ett resultat av en konstant utbyggnad/uppgradering av bredbandsnätet har vi idag täckning för mobilt bredbandssurfande i de flesta delarna av landet. Detta har också gett resultat i antalet personer som har mobilt bredband vilket vuxit till att bli lika många i antalet som personer med fast bredband.

Om du är intresserad av att skaffa mobilt bredband så kan du jämföra priser på:
http://www.mobiltbredband.net/jamfor-pris/

Källa: http://www.mobiltbredband.net

Pulsklocka vid segling berättar om hastighet inför start

Pulsklocka Garmin SeglingPulsklockor har blivit allt vanligare i alla typer av sporter. De har givetvis haft mest genomslag inom sporter där pulsen är intressant att följa. Men i takt med att pulsklockorna blivit allt mer avancerade så har även nya användningsområden dykt upp.

Idag har nästan alla lite finare pulsklockor GPS vilket gör det möjligt att läsa av sträcka och nuvarande hastighet. Detta är inte bara intressant för sporter som löpning, simning och cykling utan kommer även väl till hands i segling.

För seglare är inte pulsen det intressanta men att genom enkelt ha tillgång till vilken hastighet du har just nu håller och genomsnittshastighet kan vara betydelsefull information under tävling och träning.

Pulsklocka.net kan du läsa mer och se rekommendationer på bra pulsklockor utrustade med GPS och andra bra funktioner.

Det finns pulsklockor som speciellt avsedda för segling och kommer med en hel del intressanta funktioner. Du kan t.ex. ange startlinje mellan 2 GPS-koordinater och få hjälp med att uppnå en så maximal hastighet som möjligt när starten går utan att passera startlinjen. Garmin har en del klockor för detta.

Du kan även synkronisera klockan med mer avancerad utrustning för att den informationen att visas direkt på din arm.